Bildet: Barn får vaksine. Foto: Colourbox.com

Kommunen dekker utgiftene når barnet vaksineres andre steder

Vi beklager at det fortsatt er redusert bemanning på helsestasjonen i Sørfold kommune, dette skyldes blant annet ferieavvikling.

Legene ivaretar noen av oppgavene til helsesøster, ta gjerne kontakt med legekontoret.

Dersom noen får sine barn vaksinert andre steder, vil kommunen refundere utgifter til dette.

Husk å be om kvittering når barnet vaksineres andre steder enn i Sørfold, og legg ved denne kvitteringen sammen med skjemaet.

Skjema refusjon utgifter vaksinering (pdf)

Utfylt skjema leveres på servicekontoret, Rådhuset. Dere kan også fylle ut skjema der og da.

NB! Vi kan nå tilby elektronisk innsending, der du logger deg inn med BankID eller annen sikkker innlogging, og vedlegger skjema og kvittering.

Klikk her for å logge inn til eDialog