Kanoer ved Valvatnet

Dette er Sørfold kommunes kanoer som ligger ved Valvatnet.

Nøkkel hentes på servicekontoret

Nøkler og nærmere informasjon på servicetorgene i kommunene:

Sørfold kommune, tlf. 75 68 00 00, Fauske kommune, tlf. 75 60 40 00.

Fiskekort for fiske med stang/handsnøre:

Valvatnet/Kvitblikvatnet:   inatur 

Personer under 16 år fisker gratis med stang/handsnøre.

Røyrvatn, statlig grunn: inatur

For fiske på statlig grunn med stang/handsnøre kan du også få fiskekort ved å sende inn kodeord Inatur på sms til 2470.

Personer under 20 år og over 67 år fisker gratis med stang/handsnøre i Røyrvatnet.

Ved Røyrvatnet kan du også leie naust m/ rom for overnatting og bår av Fauske og Sørfold Jeger – og fiskerforening, tlf. 907 36 907.