Reglement for utleie av lokaler i skoler og barnehager

vedtatt i driftsutvalget 21. mars 2017.

 • Ansvar for utleie av skoler og barnehager tillegges rektorer og styrere. Det skal i utgangspunktet ikke foregå utleie i perioder når skolen eller barnehagen er stengt.
 • Utleier skal sørge for at leietakere er gjort kjent med brannrutiner o.l
 •  Utleier informerer servicekontoret som sørger for fakturering.
 •  Dersom  det er flere leietakere (eller lag/foreninger) skal det utpekes ansvarlig person.
 •  Leietaker er erstatningspliktig for skader som måtte bli påført kommunens eiendom under bruk av rom og utstyr. Leietaker må omgående melde fra om dette til rektor eller barnehagestyrer.
 •  Ved overnatting i lokalene skal Salten brann informeres. Utleier sørger for at dette blir gjort.
 •  Det er forbudt å nyte alkohol eller røyke på skolens og barnehagens område.
 •  Sammenkomster skal avsluttes kl 2200 dersom ikke annet er spesielt avtalt med utleier.
 •  Leietaker rydder og vasker lokalene etter bruk.
 •  Avfall skal fjernes fra lokalene.
 •  Ved utlån av grillhus rengjøres rist etter bruk.
 •  Alle leiepriser er for maks 1 døgn, og det forutsettes at lokalene er rengjort og tilgjengelig for skoler/ barnehager neste dag dersom behov for det.

Utleiepriser:

 • Klasserom/barnehagelokale: kr 300,-    
 • Kjøkken/skolekjøkken: kr 400,-
 • Lokaler med kjøkken som leies samlet kr 600,-
 • Grillhus kr 300,-

Vederlagsfritt utlån til samarbeidsutvalg, elevråd, ungdomsråd, og lag/foreninger hjemmehørende i Sørfold.

Reglementet ble iverksatt 1. august 2017.