Utvidet åpningstid barnehager og SFO fra 1. november

Smittevernregler og retningsinjer om korhorter gjorde at barnehager og skolefritisordning innførte redusert åpningstid da de åpnet etter nedstengningen i forbindelse med koronasituasjonen.

Fra 1. november går barnehager og SFO tilbake til følgende åpningstid, samtidig som smittevernregler ivaretas:

  • Straumen barnehage: Kl. 0645-1600.
  • Løkta barnehage, Røsvik: kl. 0715-1630
  • Barnehage Nordsia oppvekstsenter:  kl. 0730-1630
  • SFO Røsvik: 0700-1600
  • SFO Straumen: 0630-1600

Vi har tidligere opplyst at Straumen barnehage på forespørsel kunne utvide sin åpningstid med 15 minutter om morgenen og 30 minutter om ettermiddagen ved særskilt behov. Dette kan vi dessverre ikke gjennomføre, grunnet krav om atskilte grupper/kohorter. Hensynet til smittevern for barn og ansatte må veie tyngst.