Viktig å bli kjent med ulike aktører i samfunnet

Flyktningekoordinator Ermin Krehic er opptatt av at Sørfolds nye innbyggere skal bli kjent med næringsliv og samfunnsliv, og tar en rekke initiativer for å gjøre dette mulig.

20. februar var Fauske Rotaryklubb invitert til mingletreff på aktivitetshuset Bakeriet på Straumen.

Næringslivet var også invitert, men denne gangen var Omya Hustadmarmor den eneste bedriften som møtte.

Ordfører Lars Evjenth snakket varmt om Sørfolds nye innbyggere i sin velkomsthilsen.

Lisbeth Bernhardsen

Administrasjonssjef Lisbeth Bernhardsen (nr. 2 fra høyre) var også til stede.

Alle snakket med alle

President i Fauske Rotaryklubb Torbjørn Tofte tok også ordet, og kunne fortelle at dette var første gang klubben legger et møte utenfor sine faste møtelokaler.

Og han understreket hvor viktig slike møter er.

Med stående buffet og stolene flyttet vekk, var det lagt opp til at alle skulle snakke med alle.

Og det gjorde de, forteller Ermin Krehic.

–Jeg tror alle forlot møtet en erfaring rikere, og det ble en trivelig stund, sier han.

Zoy Lillegård fra Omya

Zoy Lillegård fra Omya Hustadmarmor avdeling Hammerfall var den eneste næringslivsrepresentanten på treffet.