Søkerne bes om å bruke bostøtte-kalkulatoren på Husbankens nettside:

Kalkulator for bostøtte

For å søke bostøtte etter søknadsfristen, må en fylle ut et skjema på papir og levere det til kommunen. Husbankens elektroniske søknad kan ikke brukes til dette.

Du kan fylle ut skjemaet på PC, skrive det ut og levere det på servicekontoret, Rådhuset eller sende det med vanlig post til Sørfold kommune v/ Ermin Krehic, Strandveien 2, 8226 Straumen.

Søknadsskjema bostøtte

I desember ble bostøtten utvidet slik at flere kunne få hjelp med å betale høye strømregninger.

Nå åpner kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) for at de som ikke søkte om bostøtte i desember, likevel kan søke og få søknaden behandlet i ettertid. De som får bostøtte, får også ekstrautbetalinger som strømhjelp i vinter. Utbetalingene i februar og mars er økt fra 1 500 til 2 500 kr per husstand.

Bostøtten er midlertidig utvidet i desember, januar og februar, slik at flere skal få hjelp til å dekke høye strømregninger.

– Det var ganske kort tid fra reglene ble endret før jul, til søknadsfristen om bostøtte for desember gikk ut ved nyttår. Derfor er det god grunn til å ta imot søknader i etterkant, sier Gram.

– Jeg vil at så mange som mulig av de som har rett på bostøtte i denne perioden, faktisk skal få det.

Derfor har jeg bedt Husbanken ta imot søknader etter fristen. Dette skal de gjøre helt frem til 1. april 2022, sier statsråden.