Ansatte ved Sørfold Eldresenter viser fram SolTunet

Ansatte ved Sørfold Eldresenter er stolt av det nye SolTunet. F.v. enhetsleder Laila Furre, Nicolai Sørfjord (skjult), Anne-Lise Løkken, Dagfinn Pedersen, Hege Schei, My Helen Holtan og Kristin Åsli.

Pådrivere med fokus på pasientene

SolTunet ble åpnet 8. juni i år. Det er et uteområde ved Sørfold Eldresenter, bestående av platting, gapahuk (kommer i september) og grøntområde.

–  Dette er tenkt som en møteplass for institusjonens beboere og andre som måtte ønske det, sier Laila Furre.  Med støtte fra NAV, næringslivet, foreninger og andre har prosjektet latt seg realisere.

–  Men framfor alt er det tre av våre ansatte som skal ha mye av æren for SolTunet, nemlig Siv Helskog, Gunnar Larsen og Gunn-Tove Langvand.

De har stått på for å få dette til, og har vist at engasjement og et stort eierforhold til egen arbeidsplass gir resultater. De er pådrivere som hele tida har fokus på pasientene, sier Laila Furre.

Nå som selve uteområdet er på plass, er det tid for å tenke videreutvikling.

Sittegruppe på SolTunet

En trivelig sittegruppe har mange muligheter på fine dager. F.v. Dagfinn Pedersen, Kristin Åsli, Nicolai Sørfjord, Liaila Furre, My Helen Holtan, Anne-Lise Løkken og Hege Schei.

Rehabilitering utenom «boksen»

–  Sørfold Eldresenter er kommunens rehabiliteringsenhet. Med SolTunet ønsker vi å rehabilitere utenom «boksen», ved å benytte uteområdet som en del av rehabiliteringen. 

Dette kan være aktiviteter som planting, ballspill, sittedans og deltakelse i ulike sosial arrangementer.

Pr. i dag har vi ingen ansatte med videreutdanning i rehabilitering, men nå har Siv Helskog kommet inn på denne utdanningen fra høsten av, sier Furre.

Laila Furre og Ingvald Sørjord danser på plattingen

Vaktmester Ingvald Sørfjord tar gjerne en svingom med Laila Furre på den flotte danseplattingen.

Møteplass for kommunens innbyggere

–  Ved hjelp av lokale lag og foreninger ønsker vi også at SolTunet skal bli en møteplass for kommunens innbyggere.  Vi håper også at pasienter som har vært her skal bruke møteplassen etter at de har kommet hjem igjen.

På sikt håper vi at økt aktivitet og positive sosiale erfaringer kan utsette behovet for andre kommunale omsorgstjenester, sier Laila Furre.

Har fått prosjektmidler

Nylig kom gladmeldingen om at prosjektet har fått 25.000 kroner fra Utviklingssenter for sykehjem i Nordland.

–  Disse pengene kommer godt med. Støtten er også en viktig oppmuntring til å gå videre med planene, sier Laila Furre.

Takker alle som har bidratt

Enhetsleder Laila Furre vil rette en varm takk til alle som har bidratt med pengestøtte, utstyr eller dugnad, og som dermed har gjort det mulig å lage SolTunet:

 • Acustus AS
 • Siso Vekst AS
 • Sisomar AS
 • Byggmakker
 • Sørfold Industriservice
 • SaltenBygg
 • Sørfold Kraftlag
 • Andreas Moan
 • Bjørn Inge Gabrielsen
 • Coop Extra, Fauske
 • Skogholt Garntneri
 • Fagforbundet Sørfold
 • Sørfold FRP
 • Sørfold Høyre
 • Tørfjord Sanitetsforening
 • Mental Helse Sørfold
 • Straumen og Omegn Husflidslag
 • Sørfold Lions
 • Gunnar Larsen
 • Kjell Olav Pedersen

Noen av sponsorene

Noen av sponsorene