Denne nattskjorta ligger utstilt i museets monter på Rådhuset, ved hovedinngangen utenfor servicekontoret.

Kommunen sørget for klær til folk på legd

Legd var det gamle fattigstellet på landsbygda. Ordningen hadde røtter til Magnus Lagabøters landslov i 1276, og gikk blant annet ut på at gårdene etter tur måtte la de fattige få husrom og mat.

Det vanlige var at folk på legd oppholdt seg et par uker på hvert sted.

Legdslemmene eide lite, og kommunen hadde et lager av klær som de kunne bruke. Når de døde, ble klærne tilbakeført til kommunen.

Nattskjorta som er vårens museumsgjenstand var en del av kommunens legdeklær.

Kisten med legdeklær ble oppbevart på Normannbrygga i Røsvik.

Senere ble klærne gitt til Sørfold Lokalhistorielag, og var en del av deres store lokalhistoriske samling på gammelcoopen på Kvarv

Ordningen opphørte i 1900

Ida B. Otterlei ved Nordlandsmuseet forteller at klærne er velbrukte, mange er lappet og reparert flere ganger.

– På en måte er disse klærne en større «skatt» enn mange av de finere klærne i Nordlandsmuseets samling, fordi legdeklær sjelden kommer inn på museer.

Og de forteller mye om virkeligheten for de som brukte dem, sier hun.

Legdeordningen opphørte i 1900, da den nye fattigloven ble vedtatt.