Navnet Vadalen er først og fremst kjent fra muntlig språkbruk, men vi finner det på et spørreskjema fra 1936, der skolebarn fikk i oppgave å skrive ned lokale stedsnavn. Dette skjemaet finner du lenger ned i artikkelen.

Det er Statens Kartverk som har vedtaksrett for naturnavn. Før det blir fattet vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om navn som de har særlig tilknytning til.

Ifølge lov om stadnamn skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvede, lokale uttalen av navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er dialektuttalen av navnet.

Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

Kommunen har ansvaret for å kunngjøre saken samt å innhente og samordne lokale høringsuttalelser.

Dokumenter i saken:

Oppstart av navnesak, Va(d)dalen i Sørfold kommune

Navnesaksskjema

Skolebarnsamlingene 1936

Eventuelle uttalelser til skrivemåten kan sendes inn via skjemaet under her, eller som e-post til post@sorfold.kommune.no

Det går også an å sende et brev med vanlig  post til Sørfold kommune, Rådhuset 8226 Straumen.

Frist for å gi uttalelse er 11. februar 2020.