På grunn av nedtapping av Sørfjordvatnet med inntil 1 meter, ber Salmo Breed Salten om at alle som ferdes over isen er observante og utviser aktsomhet.

Nedtappingen vil pågå i tidsrommet  fra  2. februar og inntil videre.  Isforholdene kan bli påvirket i denne perioden.