Med dette varsler vi innbyggerne om å være oppmerksom både på denne og andre spam-meldinger som florerer i disse dager. Og siden tilgodebeløp på skatt utbetales nå, kan man lett tro at e-posten kommer fra skattemyndighetene.

Men det gjør den altså ikke, så bare slett om du får en e-post med følgende tekst:

Vi har funnet ut at du er berettiget til å motta en skatterefusjon. Skatteberegningen tar utgangspunkt i selvangivelsen for inntektsåret 2019. Din skatterefusjon er klar. Vennoligst bekreft det (og så står det en link)

Dette er ren spam!