Bildet: Den ser uskyldig ut, men kan utkonkurrere de stedegne plantene, slik at vi får en ny og ensidig flora.

En global trussel

Fremmede plantearter som ikke hører naturlig hjemme i norsk natur kan gjøre stor skade, fordi de fortrenger andre arter.

– Det har vi dessverre mange eksempler på også i Nordland, sier Anne Marit Isachsen i Norsk Landbruksrådgivning Nord-Norge.

Hun har hatt ansvaret for registrering av kjempespringfrø i Sørfold på oppdrag fra Sørfold kommune, som har fått støtte fra Fylkesmannen i Nordland til dette kartleggingsprosjektet.

Ønsket oversikt over utberedelsen av kjempespringfrø

– Kommunen har hatt "plukkeprosjekt" både på Engan-Ørnes og på Strøksnes for å få bukt med kjempespringfrø, men vi ønsket å få bedre oversikt over forholdene i hele kommunen.

Anne Marit har erfaring fra tilsvarende prosjekt for Statens Vegvesen, derfor hyret vi inn Norsk Landbruksrådgivning Nord-Norge til dette oppdraget, forteller næringssjef Gerd Bente Jakobsen.

Registreringen er utført langs veier i hele kommunen, og foregikk i august i år.

–Da er planten i full blomst og lett å få øye på, skriver Anne Marit Isachsen i forordet til rapporten.

Denne kan du lese her:

Registrering av kjempespringfrø langs veier i Sørfold

Resultatene presenteres i åpent møte

Onsdag 4. desember kl. 18.00-20.00 på Rådhusets møterom Siso (ved kantinen) er alle velkommen til åpent møte.  Der vil det handle om kjempespringfrø og resultatene fra kartleggingen.

Arrangør er Sørfold kommune.