Helsesykepleier Trude Zahlsen opplyser at de begynner å komme i mål med influensavaksinering til de som nevnes i opplistingen under her. Dette innebærer at man kan dele ut vaksiner til resten av befolkningen, da betaler man en egenandel på kr. 200.

Vi oppfordrer alle som ønsker influensavaksine, om å ta kontakt med helsestasjonen på vaksine@sorfold.kommune.no eller på tlf 482 67338. Vaksinering vil være mulig på helsestasjonen hver mandag mellom 12:00 og 15:00, etter avtale.

Se også:

Vaksinering på Nordsia Oppvekstsenter

Målgruppe for influensavaksine er:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke.
 • Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko og prematurt fødte barn
 • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
 • svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
 • Diabetes type 1 og 2
 • Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • Kronisk hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 • Leversvikt eller nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom/behandling av sykdom
 • Svært alvorlg fedme (BMI over 40)
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom  der influensa utgjør en alvorlig helserisiko

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell/ansatte i helse - og omsorgstjenesten som har nærkontakt med pasienter ved behandling/pleie
 • Personer som bor sammen med/tilsvarende nære immunsupprimerte

Les mer om vaksinen på Folkehelseinstituttets nettsider:

Influensavaksine