Bildet: Influensavaksine anbefales blant annet til gravide etter 12. svangerskapsuke. Illustrasjonsfoto: Folkehelseinstituttet.

Vaksinen anbefales til følgende grupper:

Alle fra fylte 65 år

Beboere i sykehjem og aldersboliger

Barn og voksne med:

  • Diabetes mellitus, type 1 og 2
  • Kronisk luftveissykdom
  • Kronisk hjerte- og karsykdom
  • Kronisk leversvikt
  • Kronisk nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • Nedsatt immunforsvar
  • Svært alvorlg fedme (BMI over 40)
  • Annen alvorlig eller kronisk sykdom

Gravide fra 12. svangerskapsuke.

Les mer om vaksinen på Folkehelseinstituttets nettsider:

Influensavaksine

Vaksinering foretas ved legekontoret på Straumen.

Time bestilles viaPasientSky på legekontorets hjemmeside

Sørfold Kommunelegekontor eller i telefon 75 68 51 40