På grunn av mulig mangel på influensavaksiner denne sesongen, anbefaler FHI at kun risikogrupper får tilbud om vaksinering frem til 1.desember. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om dette.

For personer i risikogruppene:

 • Tirsdag 6. oktober kl. 14.30-16.30 på legekontoret
 • Onsdag 7. oktober kl. 14.30-16.30 på legekontoret

Nordsia:

 • Torsdag 15. oktober kl. 10.00 - 13.00 på Nordsia oppvekstsenter

Vi presiserer at influensavaksine kun er effektiv mot infeksjon forårsaket av influensa, den vil ikke beskytte mot covid-19.

Vaksinering er likevel viktig for å unngå alvorlig influensasykdom, redusere risikoen for dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19, samt for å unngå at helsepersonell blir syke.

Følgende regnes som risikogrupper:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, da primært for å beskytte andre:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt (ansatte i helse og omsorg i Sørfold kommune tilbys gratis vaksinering på sine arbeidsplasser)
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser