Mye i bruk

Sørfoldhallen er mye i bruk på ettermiddags - og kveldstid, og vaktmesterne har tilsyn med hele bygget.

Men det er også flere andre lokaler og anlegg som har aktivitet i fritida, som Rådhuset, Bakeriet og Lakselva idrettsanlegg.

Dessuten er f. eks. Sørfold Eldresenter i drift hele døgnet, og også her kan man få behov for teknisk bistand.

Ordningen med ettermiddags - og kveldsvakt gjelder:

  • Mandag - torsdag kl. 14.30-22-00
  • Søndag kl. 19.00-21.00

Vaktliste for høst og vinter 2023

Beredskap

Det er ikke vaktmestervakt fredag ettermiddag/kveld, lørdager og søndager før kl. 19.00.

  • Ved bygningsmessige skader (uforutsette hendelser) på disse tidspunktene: Kontakt kommunalteknisk vakt, tlf. 416 04859.