I henhold til valglovens § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak fremsettes innen 7. juni 2019. Klage sendes Valgstyret i Sørfold, 8226 Straumen, eller som e-post til post@sorfold.kommune.no.

Her er de godkjente valglistene.

Sørfold Arbeiderparti

Sørfold Senterparti

Sørfold Høyre

Sørfold Sosialistisk Venstreparti

Sørfold Rødt