Vannet holder god kvalitet. Det tas jevnlige vannprøver, og dersom resultatene av disse tilsier at drikkevannet bør kokes, kunngjøres kokevarsel eller andre restriksjoner både på disse sidene og i lokalavisen.

 Det finnes en egen drikkevannsforskrift som trådte i kraft i 2002. Denne tilfredsstiller EU-direktivet om drikkevann. Endringer i denne forskriften ble vedtatt i 2004.

 Ønsker du å sjekke ditt eget drikkevann?

Du kan i så fall kontakte servicekontoret på tlf. 75 68 50 00. Du vil da få utdelt flaske for prøvetaking, og kommunen besørger transport til analyse i Bodø. Imidlertid må du selv dekke utgiftene til selve analysen.

Det er også anledning til å få innsyn i vannprøver på kommunale vannverk.

Ansvarlig enhet

  • Navn: Teknisk/næring
  • Leder: Kurt Hjelvik.
  • Telefon: 75685000
  • Epost post@sorfold.kommune.no
  • Postadresse: 8226 Straumen
  • Besøksadresse: Sørfold Rådhus
  • Åpningstid: 07.30 - 15.00 Telefontid: 08.00 - 15.45 (fra 15.09 - 14.05) 08.00 - 15.00 (fra 15.05 - 14.09)