Alle mobiltelefoner registrert på adressen får melding

– Sørfold kommune sender SMS-varsling til berørte husstander når vi utfører arbeid på vann – eller avløpsnettet. Til dette bruker vi en løsning som heter UMS Service Varsling.

Forkortelsen UMS står for Unified Messaging Systems AS, forklarer avdelingsingeniør Trond Nyquist (bildet).

Varsling sendes ved vannledningsbrudd, spyling eller annet planlagt vedlikehold av ledningsnettet. Sørfold kommune benytter seg også av SMS- varsling i andre situasjoner der det er aktuelt å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon.

– Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner som er registrert på de berørte eiendommene, sier Nyquist.

Du kan kontrollere og endre din oppføring i UMS-portalen selv, da går du inne via denne linken:

Servicevarsling

Kan også få varsel som gjelder fritidseiendom

Her kan du også registrere deg på en adresse du ikke er folkeregistrert på, dersom du for eksempel ønsker å få varsel ved hendelser som berører fritidseiendom, studentbolig eller lignende.

Merk at dersom telefonen din er registrert på arbeidsgiver, må du selv legge denne til på den folkeregistrerte oppføringen din for å få varsling på hendelser på hjemmeadressen.

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling henter informasjon fra Folkeregisteret, nummeropplysning fra alle teleoperatørene og GAB-registeret. Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen, og mottar dermed heller ikke varsel.

Har du hemmelig nummer?

– Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer. Dette betyr at de ikke mottar varsling med dagens system.

Du som har et hemmelig nummer og ønsker varsling, kan på egenhånd registrere deg i databasen. Informasjonen vil ikke bli gjort offentlig, men administratorer av systemet vil ha tilgang til denne informasjonen, sier Trond Nyquist.