BIldet: Søster Brits vei. Et enstemmig plan- og ressursutvalg går inn for at fylkesvei 539 gjennom Straumen får navn etter Sørfolds legendariske helsesøster.

Både dette og de øvrige veinavnene fastsettes endelig av kommunestyret 28. september.

En annen  sak som skal opp i kommunestyret er ny barnehage på Straumen. Hvor skal denne ligge, og er det aktuelt å utrede helsehus og barnehage på samme tomt?

Ansettelse av ny rådmann står også på sakskartet, men her foreligger det ikke saksframlegg foreløpig.

Møtet avholdes fredag 28. september kl. 10.00 i gymsalen på Nordsia oppvekstsenter, og er som vanlig åpent for publikum.

Her er saksdokumentene:

Innkalling kommunestyret 28. september 2018.