Steinar Strand ved vei uten navn

Dette er en av de foreløpig navnløse veiene i Sørfold.

Steinar Strand er nå prosjektleder veiadresser  i 40% stilling i ca. 7 måneder fra 1. februar i år.

Både politikere og innbyggere har etterlyst en framdriftsplan for veiadressereringsprosjektet, og 27. februar holdt Strand innledning for kommunestyret.

Her kan du lese orienteringen:

Framdriftsplan veiadresseprosjekt (pdf)

Nødplakat i tilfelle skader eller ulykker

Ved uforutsette hendelser som skader og ulykker, er det av største viktighet at nødetatene finner fram så raskt som mulig. Men hva skal man gjøre før  man har fått veiadresse?

Da kan du lage en nødplakat. Dette er et viktig hjelpemiddel med helt nøyaktig angivelse av kart-koordinat for en eiendom.

Vi anbefaler eiere av hus og hytter som ennå ikke har fått veiadresse å lage en slik plakat, her er oppskriften:

Slik lager du nødplakat (pdf)