Straumvassveien

Straumvassveien er den korte strekningen fra Sørfold Kraftlag og til og med siste hus langs denne veien.  Det går en del anleggstrafikk inn til Straumvassbotn.

Nyasfalteres etter endt utbygging

Da kommunestyret behandlet veiplanen, ble følgende merknad enstemmig vedtatt:

Arbeiderpartiet ønsker at det vurderes om Straumvassveien bør nyasfalteres på grunn av anleggstrafikk. Nyasfaltering bør skje etter endt utbygging.

Veiplangruppen bes vurdere premisser for hvilke veier som i fremtiden skal være kommunale veier.

Her kan du lese planen:

Vedtatt veiplan 2015-2018 (pdf)

Veien til Seljeåsen prioriteres i år

I saksframlegget går det fram at veien til Seljeåsen  (bildet under) er prioritert i 2015. Dette på grunn av dårlig grunn, og stadige utrasninger.

Ellers listes det opp en del veier som bør prioriteres når det gjelder nyasfaltering og reasfaltering, blant annet boligfelt Røsvik, Nesveien og veien inn til Røsvik skole, samt flere veier på Straumen.

Vei til Seljeåsen