Veiviser til skistadion kommer

I dette krysset der fylkesveien går over Seljeåsen mot Djupvik er det allerede satt opp visningsskilt til Lakselva Idrettsanlegg. Her vil det komme veiviser med symbol skiløper (som vist på bildet) som peker riktig vei, slik at folk som skal til skistadion ikke havner inne på Elkems område.

Skrev brev og ba om skilt

I 2013 skrev idrettsleder Steinar Strand brev til Bodø Trafikkstasjon, der han ba om bedre skilting.

–  For fastboende er stedene godt kjent, men for besøkende og tilreisende brukere av Lakselva og Seljeåsen er det vanskelig å finne fram, skrev han.

Han ba om tre skilt langs fylkesvei 616, nærmere bestemt i krysset like etter søndre avkjøring fra E6 mot Straumen, i krysset ved innkjøring mot Elkem og i krysset der veien til Seljeåsen tar av fra fylkesveien.

Statens Vegvesen har nå svart på brevet, de r de beklager at svaret kommer sent. Men de kan samtidig opplyse at deler av skiltingen allerede er utført: I krysset fylkesvei/innkjøring Elkem står det visningsskilt til Lakselva.

I brevet går det ellers fram at de ikke kan innfri ønsket om skilt i det sørligste av disse kryssene.

Veikryss ved Straumen

Også i dette krysset ønsket kommunen skilt, men dette kan ikke etterkommes.

Informasjonstavle ved industriområdet

Videre vises det til informasjonstavla som kommunen selv har satt opp like i nærheten av dette krysset, med avstandsangivelse og pil til samtlige bedrifter på industriområdet.

Siden rosebedriften Sisoflor for lengst er nedlagt, kan Seljeåsen skianlegg få den ledige plassen på denne tavla.

Bortsett fra dette blir ønskene i kommunens hevendelse etterkommet.

Symbolskilt som angir avstand

Det vil bli satt opp veiviser med skisymbol slik det framgår av det øverste bildet, og der veien til Seljeåsen og skistadion tar av fra fylkesveien kommer samme type visningsskilt, dette også med avstandsangivelse.

–  Vil 0,9 km være korrekt avstandsangivelse? Spør Statens Vegvesen i sitt brev.

Etter å ha finmålt på kartet kommer Steinar Strand fram til at avstanden er litt kortere, og at 0,8 blir mer korrekt.

Veiviser til skistadion

Her i kryss Lakselva/Seljeåsen kommer symbolskilt som angir avstand opp til skistadion.

Han sier seg rimelig godt fornøyd med avgjørelsen fra Statens Vegvesen, og ser fram til at symbolskiltene kommer opp.

Viktig også for folkehelsen

 Steinar Strand er både idrettsleder og folkehelsekoordinator.

I denne saken kan han trygt snakke med begge stemmer, for lett tilgjengelige skiløyper, lysløyper og merkede turløyper er uten tvil blant de viktigste tiltakene vi har innenfor folkehelse.