Barnas Naturklubb på tur

På tur til Rørstad i 2015. Foto: Barnas Naturklubb.

Foreldrene er med

Barnas Naturklubb består av en gruppe på rundt 25 barn i alderen 4 til 12 år. En lørdag i hver måned samles barna og deres foreldre for å gjennomføre en planlagt aktivitet .

–  Barnas Naturklubb er ikke et tilbud der foreldrene kan levere ungene og hente dem når aktiviteten er over.

Det er en bevisst strategi for å lykkes med sosialisering til friluftsliv, at foreldrene skal ha de samme erfaringene som ungene når klubbsamlingen er over, forklarer arrangørgruppa for Barnas Naturklubb.

Et tema for hver samling

Hver klubbsamling skal ha et tema som passer til årstiden, og det er en målsetting at ungene skal tilegne seg naturkunnskap gjennom lek og uteaktivitet.

–   På hver klubbsamling tilbereder vi også vårt eget måltid ute, sier arrangørene.

Et inkluderende folkehelsetiltak

Man melder seg på etter prinsippet først til mølla.

Barnas Naturklubb ble lansert som et inkluderende folkehelsetiltak med lav terskel for deltakelse, og det stilles ikke krav om medlemskap i Norges Jeger og fiskerforbund for å være med.

Påmelding innen 10. november til leder i arrangørgruppa Thor Kristian Hauan,
tlf. 900 62 394 eller thor-hauan@hotmail.com