Som vanlig inneholder årboka en god miks av eldre og nyere historie.

Her er skolehistorie og kommunehistorie, artige epistler og barndomsminner.

Sokneprest Lisbeth T. Gieselmann skriver om koronakirka og verksdirektør Ole Sørdahl forteller om den nye tiden ved Elkem Salten.

I en artikkel av Ulf Roger Strøksnes, som var redaktør for årboka i mange år, går det fram at Marie Zakariassen er den personen gjennom tidene som har levert flest artikler til årboka. Hun er trofast bidragsyter også i år.

Årbokkomitéen benytter også anledningen til å takke Ulf for fabelaktig og mangeårig innsats med årboka.

Forsidebildet viser Lars Magnus Kvamme i Rago. Nasjonalparken runder 50 år i år, og Kvamme har skrevet en artikkel i forbindelse med dette.

Blant mange interessant innslag vil vi særlig trekke frem Mikal Arntzens artikkel om Kobbelvutybyggingen og E6 rundt Leifjorden. Artikkelen bygger på intervjuer med sentrale personer som Frantz Holmstrøm, Edvard Pegg og Torbjørn Winther.

Mikal gikk dessverre bort i sommer.  

Velkommen til lansering av årbok for Sørfold 2021:

  • Mandag 11. oktober kl. 18. 00 på biblioteket, Straumen.
  • Enkel bevertning.

Arr.: Sørfold lokalhistorielag.