Ordføreren er glad for at det også denne gangen har lyktes å finne engasjerte drivere som ser mulighetene i denne type butikkdrift.

–Det kan være utfordrende å ta over på en tid av året når turiststrømmen er på hell. Samtidig får man da tid til å finne sin egen form på tilbudet man ønsker å tilby bygda og de veifarende, sier han.

På vegne av Sørfold kommune ønsker han også å rose styret for Mørsvikbotn Handel for innsatsen i forbindelse med skifte av drivere.

–De har nedlagt et godt stykke arbeid.

Nå ønsker vi Eva Borgan og Svein Martin Bækkevold lykke til videre og ser fram til en positiv fortsettelse, sier ordfører Gisle Hansen.