BIldet: Samspillkonsert i kulturskolen.

Kulturskolen benytter elektronisk søknadsskjema:

Søknad om kulturskoleplass.

E-postadresse til kulturskoleleder Ragnhild Hansen: rhh@sorfold.kommune.no.

I skoleåret 2018/ 2019 gis det undervisning på følgende instrumenter/fag:

 • Fløyte
 • Gitar og bassgitar
 • Lyd - og sceneproduksjon
 • Band
 • Sang
 • Piano/keyboard
 • Trommer
 • Messinginstrumenter
 • Dans

NB! Elever fra Sørfold kan nå også søke på teater og visuell kunst på Fauske. Mer om dette:

Kulturskolene samarbeider

Hva koster det å gå i kulturskolen?

Pris pr. skoleår 34 uker a 25 minutter: (Dette er priser for 2018.)

 • Enkelttimer instrumenter/sang samt lyd - og sceneproduksjon: Vårhalvåret: kr. 1.148, høsthalvåret kr. 994.
  Det gis 50% moderasjon for søsken.
 • Dans, band : Vårhalvåret kr. 581, høsthalvåret kr. 501.
  Det gis ikke moderasjon for gruppeundervisning.
 • Voksne: Vårhalvåret kr. 1.553, høsthalvåret kr. 1.350.

Nedre aldersgrense:

 • Instrumenter/sang: 3. trinn
 • Dans: 2. trinn
 • Lyd - og sceneproduksjon:  5. trinn.

Velkommen som søker!