Kurs med Filmambulansen 1. og 2. juli 2015

F.v. instruktør Karoline Ellingsen, kursdeltakerne Karoline Horndal, Sander Bjørknes, Lars Joakim Danielsen, Joakim Hansen og Reidar Horndal, samt  instruktør Synne Christin Larsen.

Bak dem ser vi selve Filmambulansen.

Starthjelp for å videreutvikle filmarbeid

Filmambulansen er et samarbeid mellom Nordnorsk Filmsenter og Filmfokus Vesterålen.

Prosjektet er et ambulerenede verksted som tilbyr starthjelp til kommunene for å komme i gang med, eller videreutvikle filmarbeid  for barn og ungdom. Kurset går over 2 dager, og har som mål å inspirere ungdom til å fortelle egne historier gjennom filmmediet.

1. og  2. juli hadde Sørfold besøk av Filmambulansen, og i løpet av to kursdager fikk de unge deltakerne innføring i hvordan man lager kortfilm. De var innom redigering, bruk av lydeffekter og annet.

Kurset ble avsluttet med visning av alle filmene. Da var også kulturskoleleder og kultursjef til stede, samt to av mødrene.

Og her var kreative idéer og godt redigeringsarbeid. En av filmene var en dokumentar om kaffe, der ungdommene intervjuet noen ansatte på Rådhuset om deres forhold til kaffe.

Etter hvert vil filmene bli lagt ut på nettet:

Filmambulansen 2015

Les mer om

Filmambulansen

Flinke ungdommer

Instruktørene hadde mange rosende ord til de unge deltakerne ved avslutningen, og var svært fornøyd med innsatsen.

Kulturskoleleder Ragnhild Hansen takket de to dyktige instruktørene, og som minne fra Sørfold fikk de hvert sitt eksemplar av boka Unge stemmer i Sørfold, med tekster av alle grunnskoleelevene i Sørfold i 2012.

Både hun og kultursjef Bente Braaten håper å kunne følge opp med flere filmkurs senere. Og kanskje kommer det mange filmbidrag til neste Ungdommens Kulturmønstring?