F.v. Magne Johansen og Bjørn Hansen

F.v. Magne Johansen og Bjørn Hansen i Lions Sørfold er strålende fornøyd med oppslutningen om  årets Røde Fjær-aksjon i Sørfold.

En stor dugnad

Røde Fjær er en nasjonal dugnad og årlig innsamlingsaksjon i regi av Lions-klubber over hele landet. I år går pengene til MITT VALG, som er et landsomfattende prosjekt i skoler og barnehager.

–  Mottoet for MITT VALG er at det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne, sier Magne Johansen og Bjørn Hansen fra Lions Sørfold.

De forteller om stor giverglede i befolkningen, og et flott samarbeid med skoler og andre.

Skoleelever og korps stilte opp

–  På Straumen gikk 9. klassinger med bøsser, og Lions-medlemmer stilte som sjåfører. Det gjorde de også i Røsvik, der Lions også sto for innsamlingen selv.

På nordsida tok Nordbygda skolekorps ansvaret for innsamlingen, og stilte opp både som bøssesbærere og sjåfører, sier Johansen og Hansen.

Nå vil de rette en varm takk til alle som bidro til det flotte innsamlingsresultatet.

Fortsatt mulig å gi

–  På forhånd snakket vi om at vi ville være fornøyd om det kom inn 20.000. Da opptellingen viste hele 27.200 kroner, må vi si oss strålende fornøyd.

Vi vil også takke kommunen, som ga 4.000 kroner eller drøyt 2 kr pr. innbygger til aksjonen, sier de.

Målet på landsbasis er 30 millioner kroner.  Hittil har det kommet inn 22 millioner kroner, men det er fortsatt mulig å gi, les mer om dette her:

Innsamlingen fortsetter

Men hva er egentlig  Mitt Valg?

Forebygge problematferd

MITT VALG skal gi barn og unge et grunnlag for å ta gode valg. Hensikten er å forebygge problematferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler. Dette er med på å skape et godt og trygt klassemiljø, som også er forutsetningen for god faglig læring.

Les mer her:

MITT VALG

–  Sørfold  var tidlig ute med Det er mitt valg.  Skolene har det innarbeidet i sitt opplegg, med kurs for lærerne etc., sier Magne Johansen og  Bjørn Hansen.