Bildet: Geologisk inspeksjon av tunnnelene starter her i Megårdtunnelen mandag 20. mai, og fortsetter deretter nordover.

Trafikken ledes gjennom arbeidsstedet med leiebil

Det er Statens vegvesen som melder om redusert framkommelighet gjennom tunneler i Sørfold, på grunn av geologisk inspeksjon.

Dette vil pågå alle dager (unntatt søndag) mellom kl. 0800 og 1600 fra og med mandag 20. mai til og med onsdag 29. mai, og starter i Megårdtunnnelen. 

Deretter vil det jobbes fortløpende nordover, til og med Berrflogtunnelen.

I denne perioden vil det bli manuell dirigering, hvor trafikken ledes gjennom arbeidsstedet med leiebil.

Ventetid på opp mot 20 minutter må påregnes.