Temaet for årets Verdensdag er «Vi trenger å høre til. #lagplass». Det er en oppfordring til hver enkelt av oss om å bidra til et rausere og mer inkluderende samfunn.

Mandag 9. oktober har lokallaget samarbeid med Nordre Sørfold Husflidslag ved en markering med foredrag på Kobbelv vertshus kl. 19.00. 
Foredragsholder er Siv Helen Rydheim som stiller spørsmålet «Kan vi skape et samfunn der annerledesheten i oss blir verdsatt?»

På Straumen blir samme foredrag presentert på Bakeriet tirsdag 10. okt fra kl 12.15.

Dagslystur

I forkant av samlingen på Bakeriet arrangeres Dagslystur med start fra Lakseparken kl. 11.00. Mental Helse lager en Quiz til dagslysturen.
Enkel servering med kaffe og noe attåt på Bakeriet. 

Arrangementene er åpne og har gratis adgang.

Om kvelden 10. okt kl. 17.00, benyttes foredragsholderen av Fauske kommune med et foredrag i Moveien 1.