På samtlige arbeidsplasser som til sammen utgjør organisasjonen Sørfold kommune er det et verneombud.
 
 
Hovedverneombud: Dag Løvmo.
 

Arbeidssted                                Verneombud

Røsvik skole                                       Kirsti Thuv
Nordsida oppvekstsenter               
Hjemmetjeneste Sør                        Silje Sørfjordmo Paulsen                                  
Straumen skole                               
Straumen Barnehage                     Jens Reidar Mjånes
Løkta Barnehage                             Renate Storeide
Sørfold Rådhus                                Trine Vedal
Sørfold Eldresenter                         Nina Fredriksen
Sørfold Sykehjem                           Heidi Karlsen Eliassen
Hjemmetjeneste nord                     Tone Mørsvik Simonsen
Teknisk/næring, ute-                      Svein Willy Fuchs
seksjonen