På samtlige arbeidsplasser som til sammen utgjør organisasjonen Sørfold kommune er det et verneombud.
 
 
Hovedverneombud: Dag Løvmo.
 

Arbeidssted                                Verneombud

Røsvik skole                                       Unn Kirsti Langseth
Nordsida oppvekstsenter                   Jonny Bergfall
Hjemmetjenesten                             Sonja Osbakk     
Habilitering og psykisk helse            Torstein Osbakk, vara Dagfinn Pedersen            
Straumen skole                               Hilde Fagerbakk Larsen
Straumen Barnehage                      Karoline Henriksen
Løkta Barnehage                             Renate Storeide
Sørfold Rådhus                                Ole-Anders Seines
Sørfold Eldresenter                         Nina Fredriksen
Sørfold Sykehjem                           Dag Løvmo
Teknisk/næring, ute-                      Svein Willy Fuchs
seksjonen