På samtlige arbeidsplasser som til sammen utgjør organisasjonen Sørfold kommune er det et verneombud.
 
 
Hovedverneombud: Siri Evjenth (bildet).
 

Arbeidssted                                Verneombud

Røsvik skole                                       Kirsti Thuv
Nordsida oppvekstsenter                Ann Katrin Sætrevik
Hjemmetjeneste Sør                        Silje Sørfjordmo Paulsen                                  
Straumen skole                               
Straumen Barnehage                     Jens Reidar Mjånes
Løkta Barnehage                             Renate Storeide
Sørfold Rådhus                                Trine Vedal
Sørfold Eldresenter                         Kjetil Tidemann
Sørfold Sykehjem                           Heidi Karlsen Eliassen
Hjemmetjeneste nord                     Tone Mørsvik Simonsen
Teknisk/næring, ute-                      Terje Nordhei
seksjonen