På samtlige arbeidsplasser som til sammen utgjør organisasjonen Sørfold kommune er det et verneombud.
 
 
Hovedverneombud: Dag Løvmo.
 
For HjemmetjenestenSonja Osbakk
For Habilitering og psykisk helseTorstein Osbakk 
Vara: Dagfinn Pedersen
For Nordsia oppvekstsenterJonny Bergfall
For Røsvik oppvekstsenter (avd. skole)Kirsti Thuv
For Røsvik oppvekstsenter (avd. barnehage)Monica Hansen
For Straumen skoleHilde Fagerbakk Larsen
For Straumen barnehageKristine Grunnfoss
For Sørfold rådhusJohanne Steinmo-Solvang (vara: Kåre Aure)
For Sørfold eldresenterNina Fredriksen
For Sørfold sykehjemDag Løvmo
For Teknisk/næring, uteseksjonen??