Lisbeth T. Gieselmann

Lisbeth T. Gieselmann er Sørfolds nye sokneprest. Her er hun på skaperverkets dag på Helland i 2014. Begge foto: Mariann Strømdal.

Festgudstjeneste med kor

Velkommen til vigslingsgudstjeneste i Røsvik kirke søndag 6. mars kl. 11.00. Sangria og barnekoret medvirker.

Sørfolds nye sokneprest er 52 år, mor til fire og opprinnelig fra Meløy. Hun tilbrakte også noen barneår i Røvika ved Fauske.

Har vikariert rundt om i Salten

–  Mens hun gikk på videregående skole, arbeidet Martin Kildal som sivilarbeider der.  Kildal var sokneprest i Sørfold for mange år siden, som mange vil huske.

Da Lisbeth var ferdig med videregående, arbeidet hun for Martin på kretskontoret for KFUK/M på Mo.

Det er kirkeverge Mariann Strømdal som forteller dette.

–  Etter hvert startet hun med studier på Menighetsfakultetet, hvor hun traff Dirk som hun giftet seg med i 1989. De bodde et par år i Tyskland hvor han kommer fra, og i 1993 fikk Dirk jobben som prest i Beiarn, og via prestejobb i Skjerstad kom Dirk og Lisbeth til Fauske i 2011.

I disse årene har Lisbeth vært vikar for prester rundt om i Salten.  Hun har også vikariert noe som organist, og blant annet har hun vært vikar på Rørstad og spilt på trøorgelet der. Og hun har også undervist i skolen.

Godt skikket som folkelig prest

–  Lisbeth er en person med «laaang» utdanning slik mange småbarnsmødre har.  Etter at barna nå er flyttet ut, har hun avsluttet de mange « leseårene og praktiske arbeidsår» og fullført utdanningen som prest.

Vi er heldige her i Sørfold, vi  får en prest som er godt kjent med folk og lynne i Salten.  Hun har en bred utdanningsbakgrunn som gjør henne godt skikket som folkelig prest, sier Mariann Strømdal.

Fredagstreff på Vaffelhjørnet

Lisbeth T. Gieselmann tar gjerne fram gitaren og bidrar med sang. Her på fredagstreff på Vaffelhjørnet.