Bildet: Sykepleier Mona Wiik tar i mot henvendelser fra pasienter.

Arbeidsoppgaver er hovedsakelig betjening av pasienthenvendelser pr. telefon og i resepsjonen, for bestilling av timer, fornying av resepter etc.

Søkere må ha helsefaglig bakgrunn.

Henvendelse så snart som mulig til personalsjef Gunn Ellingsen,
tlf.  959 25 622 eller e-post  gunn.ellingsen@sorfold.kommune.no

Til pasienter som leser dette, og som for tiden har problemer med å komme gjennom til legekontoret på telefon som følge av redusert bemanning, vil vi minne om at man kan bestille time og resepter via Pasientsky, som er en nettbasert selvebetjeningstjeneste.

Link som benyttes til Pasientsky:

Sørfold kommunelegekontor