I forbindelse med smittetilfeller ved Straumen skole holdes elevene hjemme til og med mandag 6. september, og det legges til rette for arbeidsoppgaver hjemme.

De som går i kulturskolen skal heller ikke møte fysisk til undervising der disse dagene, og organisert fritidsaktiivtet som involverer elever ved Straumen skole avlyses eller utsettes. Det samme gjelder fysisk møtevirksomhet som berører ansatte ved skolen.

Én klasse er i karantene, og følger retningslinjer for dette.

Retningslinjer for øvrige elever ved skolen:

1-meters regelen inne og ute gjelder fortsatt, og i en situasjon som denne er det særlig viktig å unngå ansamlinger og tett kontakt med andre.

Kriseledelsen i Sørfold kommune går med dette ut til innbyggerne, både foresatte og andre, og ber alle bidra til at det ikke danner seg store ansamlinger.

Takk for at du viser hensyn og holder avstand.

Se også annen artikkel om bekreftede tilfeller av smitte med covid-19 ved Straumen skole:

Oppdatert om smittetilfeller ved Straumen skole