Nautilus Aldra i oppdrag for Sisomar

Her ser vi Nautilus Aldra fra Seløy Undervannsservice på Herøy.

–  Båten er for øvrig den gamle ferga som trafikkerte Hemnesberget-Leirvika inntil nyveien mellom Sandnessjøen-Mosjøen ble åpnet, forteller Jon Meisfjord.

 Dykking av avløpene

Sisomar AS starter arbeidet med dykking av avløpene fra anlegget torsdag 8. oktober.

–  I  forbindelse med dette vil avløpsrør samt Nautilus Aldra  være fortøyd ute i bukta, med sidefortøyninger samt endefortøyninger.

Det er daglig leder ved Sisomar AS, Jon Meisfjord, som opplyser dette.

–  Vi ber derfor om at all båttrafikk holdes på østsiden av blåsene som markerer opphalingstauene til fortøyningene, sier Meisfjord, som beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre for trafikken inn og ut av småbåthavna.

Arbeidet vil pågå ca. en uke

–  Arbeidet skal etter planen være ferdgstilt innen midten av uke 42, dvs. ca. 15. oktober.

VI har satt opp oppslag i båtnavna, og vil ta ned dette når alt er OK igjen, sier han.

De som har spørsmål omkring dette, kan kontakte Jon Meisfjord på telefon 481 49 060.