Søke politiet

Du må søke politiet dersom arrangementet har et omfang som åpenbart medfører behov for betydelige reguleringer av ferdsel eller vakthold.

Du må søke minimum fire uker før arrangementet starter. Ved større arrangement bør søknaden sendes allerede når planleggingen starter.

Melde fra til politiet

Du skal melde fra til politiet når du har planer om et arrangement på offentlig sted, eller hvis arrangementet er allment tilgjengelig.

Ut  fra arrangementets art, størrelse, eller behov for avvikling av trafikk, kan politiet sette vilkår for gjennomføringen, og også vurdere behovet for om politiet skal ha oppsyn med arrangementet.

Du må melde fra minimum to uker før arrangementet starter.

Les mer og på nettsidene til Politiet og last ned søknadsskjema:

Skjema for arrangementer