Tok kontakt allerede i juli

I forbindelse med kommunevalget er det en rekke styrer og råd som oppnevnes, og kommunalt råd for universell utforming er et av disse.

Rådet består av to medlemmer (med vara) som oppnevnes politisk, en fra administrasjonen, leder av seniorrådet samt to brukerrepresentanter.

Allerede i juli tok kommunalsjef Lisbeth Bernhardsen kontakt med Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

Her ba hun organisasjsonene oppnevne hver sin brukerrepresentant.

Brev sendt i oktober

Hun  fulgte  opp med nytt brev 6. oktober.

  Rådets brukerrepresentanter er viktige for å få et godt og aktivt råd som er pådrivere for funksjonshemmedes rettigheter, og for å skape et lokalsamfunn som er universelt utformet, skrev kommunalsjefen blant annet.

26. november kom det svar fra SAFO, som beklager at de ikke har klart å finne noen som kan være med i rådet.

Få medlemmer i Sørfold

– Vi har søkt med lys og lupe, men det er ingen som har takket ja til å være brukerrepresentant. Hovedårsaken til dette er at vi har svært få medlemmer i Sørfold, skriver Kirsti Fosshaug, som er koordinator for SAFO nord. 

Vi beklager og korrigerer : FFO har også svart

Etter at denne artikkelen ble publisert, fikk vi e-post fra FFO Nordland. De forklarer:

–Med en gang vi fikk e-posten tildlig på høsten, ble den besvart fra oss og sendt med kopi til Mental Helse Nordland, som har lokallag  i Sørfold, og NRF (Norsk Revmatikerforbund) som også  har, samt til HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)  som har enkeltmedlem i Sørfold, så har også  Norges Blindeforbund  4 enkeltmedlemmer.

FFO Nordland sitter ikke på navn på enkeltpersoner.
 
FFO Nordland  har ca 21.400 enkeltmedlemmer gjennom våre fylkesforeninger og noen få lokale lag.
 
Når kommuner spør oss, så oppgir vi i retursvar at følgende har medlemmer,  så setter vi inn fylkesforeningens e-postadresse for videre kontakt, opplyser FFO Nordland.
 

Brukerrepresentanter er viktige

–  Vi har engasjerte poliikere som er opptatt av at vi skal ha brukerrepresentanter i rådet.

I arbeidet for et universelt utformet samfunn trenger vi noen som kan si fra, og som kan fremme funksjonshemmedes rettigheter, sier Lisbeth Bernhardsen, som er sekretær for rådet.

Lovpålagt utvalg

Råd for universell utforming oppnevnes med hjemmel i Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.

Link til denne loven.

I tillegg til to brukerrepresentanter består Sørfolds råd for universell utforming 2015 – 2019 av følgende medlemmer:

  • Tor Ankjell (leder) med personlig vara Karl Simonsen
  • Iren Pedersen (nestleder) med personlig vara Jannike Moen
  • Leder av seniorrådet
  • 1 representant oppnevnt av rådmannen: Henning Øwre.

Det nyvalgte rådet skal ha sitt første møte 16. desember.