Disse tre er ansvarlig for renhold på Rådhuset og en rekke andre kommunale bygg på Straumen. F.v. Silje H. Hansen, Tommy Zahlsen og Kristine Johansen.

Følger retningslinjer for forsterket renhold

Silje H. Hansen er renholdsleder i Sørfold kommune. Hun har laget egen smittevernprosedyre for blant annet skoler og barnehager i forbindelse med koronasituasjonen.

–Vi følger Folkehelseinstituttets retningslinjer for forsterket renhold.  Dette betyr at toaletter og alle kontaktflater rengjøres oftere enn før. Dørhåndtak og alt som folk berører kan være mulige smittebærere.

Selv om vi ikke har bekreftet smitte i Sørfold må vi følge disse prosedyrene, sier Silje.

På legekontoret er det et eget rom for mottak av pasienter med mistenkt smitte.

–Der vasker vi med fullt smittevernutstyr: Frakk, munnbind, hansker og skotrekk, forteller renholdslederen.

Verken Silje, Kristine eller Tommy frykter smitte til daglig, selv om de jobber i frontlinjen.

–Vi er godt beskyttet og føler oss trygge, sier de.

Men det er ikke bare prosedyrene for renhold som gjør hverdagen for renholderne annerledes enn før koronaen.

–Vi merker også at folk har blitt mer interessert i jobben vår og hva vi gjør.  Dette er bra, for det betyr at de ansatte også er oppmerksom på sin egen rolle i å forebygge smitte gjennom god håndhygiene og de andre tiltakene, sier Silje Hansen.

Kommunedirektøren roser renholderne

De fleste som jobber på Rådhuset er nå tilbake fra hjemmekontor, og etter en periode da alle møter ble gjennomført via Teams (video), er møterommene tatt i bruk igjen til møter for ansatte og politikere, da selvsagt i tråd med regler om antall personer og avstand.

Dette krever ekstra tiltak.

Rutiner renhold møterom

–Den som leder møtet er ansvarlig for å vaske bordet etter bruk, og deretter kaste den brukte kluten i en dertil egnet bøtte og signere for utført oppgave på et oppslag som henger på veggen .

Kommunedirektøren utfører renhold

Hver klut skal brukes kun én gang før den blir vasket i maskin, forklarer kommunedirektør Stig Arne Holtedahl, som her går over bordflaten etter et møte i strategisk ledelse.

–Renholderne gjør en kjempejobb, og bidrar til at vi føler oss trygge på jobb, sier Holtedahl.