Valgstyret

Opptellingsmøte på biblioteket: John Eivind Laxaa (t.v.) overleverer stemmene fra Mørsvik og Leirfjorden krets til valgstyret, f.v. ordfører Lars Evjenth, Idar Mohaug, Turid Willumstad, Anne Lisae Nordvik Arntzen, valgansvarlig Lillian Martinussen og Terje Nystabakk.

97,6 % vil beholde Sørfold

Endelig opptelling etter rådgivende folkeavstemning 29. mai  viser at hele 97,6 % har stemt for Sørfold som egen kommune. Dette utgjør 1.024 stemmer.

25 har stemt for sammenslåing, hvorav 14 har krysset av for Indre Salten og 9 for Stor-Salten.

2 har krysset av for sammenslåing, men ikke valgt alternativ.

1.049 avgitte stemmer gir en valgdeltakelse på 63 %.

1.660 stemmeberettigede ved denne folkeavstemningen

Totalt antall stemmeberettigede i Sørfold  ved denne rådgivende folkeavstemningen (som inkluderer unge fra fylte 16 år)  er 1.660.

Disse fordeler seg slik:

18 år og eldre:

796 kvinner og 830 menn.

16 og 17-åringer: 17 jenter og 17 gutter.

Kommunestyret fatter vedtak 16. juni

16. juni skal kommunestyret behandle saken om kommunereformen.