Lisbet Rugtvedt og Lars Evjenth

Ordfører Lar Evjenth og generalsekretær Lisbet Rugtvedt i Nasjonalforeningen for folkehelsen signerer samarbeidsavtale.

Vil arbeide for forståelse og respekt

Mange med demens opplever isolasjon og ensomhet, blant annet fordi samfunnet ikke er tilstrekkelig tilrettelagt.

I dette arbeidet har kommunene en viktig rolle, og gjennom avtalen har Sørfold kommune forpliktet seg til å bidra.

–  Vi vil arbeide for at mennesker med demens kan møte forståelse, respekt og støtte, og ha mulighet til å delta i hverdagsaktiviteter.

Dette kan for eksempel være å handle på butikken, ta bussen, delta i kulturaktiviteter og lignende, sier arbeidsgruppen som er opprettet.

Denne består av:

  • Lars Kr. Evjenth, valgt av kommunestyret
  • Per Olav Fure, representant for Nasjonalforeningen for folkehelsen
  • Mary Engan, representant for  servicenæring i Sørfold
  • Kari Mette Johnsen, pårørenderepresentant
  • Anne Pettersen, Sørfold kommunes demensteam
  • Inger Tofte, representant for demensforeningen Sørfold

Alle interesserte er velkommen til kurs

Nå tilbyr de kurs. Dette holdes i kantinen på Rådhuset onsdag 25. mai, og varer fra kl. 10.00 til 11.00. Det er Per Olav Fure fra Nasjonalforeningen for folkehelsen som skal holde kurset.

Anne Pettersen i arbeidsgruppa forteller at kurset er særlig aktuelt for ansatte i  butikker og annen servicenæring,  frisører,  drosjesjåfører,  lag og foreninger, ansatte ved  offentlige kontorer, bibliotek og andre som  kan bidra til en bedre hverdag for personer med demens.

–  Dette handler om kunnskap, forståelse og bevissthet, sier Anne Pettersen.

Påmelding til kurset: pr. telefon innen 23. mai  til en av disse kontaktpersonene:

  • Evelyn Pettersen tlf. 907 47 035
  • Inger Tofte tlf. 971 97 461
  • Anne Pettersen, tlf. 930 25 903.

Her kan  du lese kontrakten som Sørfold kommune har inngått:

Samarbeidsavtale demensvennlig samfunn

Logo demensvennlig samfunn