Løkta barnehage

Løkta barnehage har flott beliggenhet mellom skog og fjære  i Røsvik.

Gi rom for barnas medvirkning

–  Vi har stabile og dyktige ansatte, der det å være spontan er en selvfølgelig væremåte i møte med barna.

I stedet for å ha et tema for hver måned har vi i år, som i fjor, valgt å ha fokus på årstidene. Valget er også gjort med bakgrunn i satsingsområdet vårt. Vi vil bruke naturen og dens mulighet i alle årstider, både inne og ute.

Vi kommer ikke til å ha ukeplaner og månedsplaner, men planlegger underveis og tar utgangspunkt i barnas initiativ og interesser.  I barnehagen skal det være en god blanding av barnestyrte og voksenledete aktiviteter.

 Dette gjør hverdagen mer spontan og gir rom for barns medvirkning, skriver styrer Liss Mona Abrahamsen blant annet i årsplanen.

Her kan du lese den:

 Årsplan Løkta barnehage 2015 - 2016