Planprosess for ny E6 er startet.  Flere næringsaktører etterspør areal som er ferdig regulert.

For å imøtekomme denne utviklingen har vi opprettet et 3-årig prosjekt med fokus på planprosesser som tilrettelegger for vekst og utvikling.

Vår nye medarbeider får følgende oppgaver:

  • Oppfølging og saksbehandling av pågående og fremtidige planprosesser
  • Oppdatering og revidering av eksisterende reguleringsplaner
  • Ansvar for fremdriften av planer hvor kommunen selv har planinitiativ
  • Utarbeide høringsuttalelser som omhandler arealplaner
  • Andre oppgaver kan påregnes

Sørfold kommune har full barnehagedekning, og vi er behjelpelig med å skaffe bolig.

 Annonse med link for å søke

Søknadsfrist: 27. juli 2022.

Ønsket tiltredelse: Så snart som mulig.

Planlagt bru over Leirfjorden

Planlagt ny E6 med bru over Leirfjorden. Foto: Statens vegvesen.