Forebygge ensomhet

Støttekontakt er et trivselstiltak som skal bidra til å gi mennesker i ulike aldre og ulike livsfaser mulighet til en mer aktiv fritid, og mulighet til å delta i ulike sosiale sammenhenger utenfor hjemmet. Det er derfor en fordel om du har sertifikat og disponerer egen bil.

En annen oppgave som støttekontakt vil være å besøke mennesker som ikke ønsker eller er i stand til å delta på aktiviteter utenfor hjemmet, for å forebygge ensomhet og isolasjon.

Oppdragene kan dreie seg om deltakelse i faste aktiviteter, eller om timer som fordeles som det passer seg best for bruker og støttekontakten.

Gi barnet positive opplevelser

Besøkshjem/avlaster er et todelt tiltak for barn, som skal bidra til å gi foresatte et avbrekk i tyngende omsorgsoppgaver, og gi barnet positive opplevelser sammen med andre utenfor sitt biologiske hjem. Besøkshjem er i all hovedsak knyttet til helger, og foregår i hjemmet til avlaster.

Oppdragene for støttekontakt og besøkshjem/avlaster lønnes time for time mot timeliste fra støttepersonen.

For å bli engasjert som støttekontakt/besøkshjem/avlaster kreves gyldig politiattest av nyere dato. 

Du vil få veiledning og oppfølging fra saksbehandler.

Hvis dette kan passe for deg, ber vi om at du tar kontakt med Kenneth Grytvik, som er saksbehandler for støttekontakt og avlastningshjem.

Han kan treffes på telefon 913 68353 og e-post kenneth.grytvik@sorfold.kommune.no