Forebygge ensomhet

Støttekontakt er et trivselstiltak som skal bidra til å gi mennesker i ulike aldre og ulike livsfaser mulighet til en mer aktiv fritid, og mulighet til å delta i ulike sosiale sammenhenger utenfor hjemmet. Det er derfor en fordel om du har sertifikat og disponerer egen bil.

En annen oppgave som støttekontakt vil være å besøke mennesker som ikke ønsker eller er i stand til å delta på aktiviteter utenfor hjemmet, for å forebygge ensomhet og isolasjon.

Oppdragene kan dreie seg om deltakelse i faste aktiviteter, eller om timer som fordeles som det passer seg best for bruker og støttekontakten.

Gi barnet positive opplevelser

Besøkshjem/avlaster er et todelt tiltak for barn, som skal bidra til å gi foresatte et avbrekk i tyngende omsorgsoppgaver, og gi barnet positive opplevelser sammen med andre utenfor sitt biologiske hjem. Besøkshjem er i all hovedsak knyttet til helger, og foregår i hjemmet til avlaster.

Oppdragene for støttekontakt og besøkshjem/avlaster lønnes time for time mot timeliste fra støttepersonen.

For å bli engasjert som støttekontakt/besøkshjem/avlaster kreves gyldig politiattest av nyere dato.

Du vil få veiledning og oppfølging fra agleder/saksbehandler.

Dersom dette er av interesse, vennligst ta kontakt med NAV Sørfold for mer informasjon og en uforpliktende prat, eller for å registrere deg som støttekontakt.

Du vil etter dette bli kontaktet når vi har ledige oppdrag som passer din profil.

Kontaktinformasjon:

Begge kan treffes på telefon 55 55 33 33