Marin forsøpling

Havet og kysten tilføres store mengder menneskeskapt avfall. Gjenstander av plast, gummi og andre lite nedbrytbare materialer kan bli værende i miljøet i hundrevis av år og skade dyr og mennesker.

Illustrasjonsfoto: Miljødirektoratet.

Målet er mindre forbruk av plast

–  I disse dager drar vi i gang prosjekt Bærekraft.

Vi retter fokus på marin forsøpling, og målet med prosjektet er å redusere forbruk av plast.

I den forbindelse ønsker vi å produsere bærenett av gjenbruksmateriale. Disse vil vi selge på utvalgte aktiviteter.

Pengene vi får inn på salg av nettene vil gå til et lokalt grønt formål. Har du lyst til å være med å produsere, er du hjertelig velkommen til sy-kafé på Vaffelhjørnet onsdag 3. mai kl. 10.00-14.00, sier Connie Bakken på vegne av diakoniutvalget i Sørfold menighet.

Ta gjerne med gamle gardiner eller lignende

–  Vi har noe stoff som kan brukes, men ta gjerne med deg gamle gardiner eller lignende hvis du har. Ellers må dere ha med nødvendig utstyr for å sy, sier Connie Bakken.

Det blir enkel serverig.

Tar livet av sjøfugl og fisk

Plast utgjør den største andelen av alt marint avfall og kan bli værende i miljøet i hundrevis av år.

Hvert år havner åtte millioner tonn plastavfall i verdenshavene. Det antas at mengdene vil doble seg i 2030 og firedoble seg i 2050. Ifølge studier står ti land i Asia og Afrika for 70 prosent av verdens marine plastavfall.

I Norge er plastavfall fra fiskerisektoren og forbrukere de viktigste kildene.

Marint avfall tar livet av mer enn en million sjøfugl, hundretusenvis av marine pattedyr og et ukjent antall fisk over hele verden. Omfanget ser ut til å øke med forbruket. Plast er spesielt problematisk fordi det brytes svært sakte ned, og kan fragmenteres til mikroplast. Det kan forårsake alvorlige skader på dyr som svelger plast, kveles, skader seg, eller får i seg miljøgifter.