Voksenopplæringen besøker Omya Hustadmarmor, Hammerfall

F.v. Mansour Al Kaabi, Jemmo Wael, Ramo Maha, Abdurrahman Ali, Alaa Alyasin, lærer Gøran Olsen og Salah Eddin.

Fikk orientering om bedriften og produksjonen

 Bedriftsbesøket var et ledd i opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Hammerfall Dolomitt er en avdeling av Omya Hustadmarmor AS.

–   Mangeårig ansatt på Hammerfall Dolomitt AS, Mansour Al Kaabi stilte opp som guide, forteller Ermin Krehic, som er flyktningekoordinator i Sørfold kommune.

–  På deres morsmål forklarte han om bedriften og produksjonsprosessen, men også om kravene som stilles til en ansatt i Norge.

Takker bedriftsledelsen som tok godt i mot de besøkende

–  Flyktningene fulgte med stor interesse alt som Mansour snakket om. De synes det er veldig positivt å kunne bytte læringsarena av og til, sier Krehic.

Han benytter anledningen til å takke ledelsen ved Omya Hustadmarmor AS, avdeling Hammerfall.

–  Takk for varm velkomst, og for at de avsatte tid til våre brukere, sier Ermin Krehic.

Omvisning