Najonal nettportal med oversikt over hjelpetilbud

Dinutvei.no gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet.

dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt eller på e-post.

Veiviseren gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner.

Dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

 Krisesenter for Salten

Krisesenteret i Salten er et av landets 46 sentre.

Bodø kommune er vertskommune og utfører en lovpålagt oppgave i samarbeid med 12 andre kommuner om driften av krisesenteret. En av disse samarbeidskommunene er Sørfold.

Dette betyr at krisesenteret i Bodø er tilgjengelig også for innbyggere i Sørfold.

Les mer om dette:

Krisesenter for Salten

Krisesenter for menn