Bildet: Fra fjorårets yrkesorientering. Mot slutten av dagen står «Dypdykk» på programmet. Da kan de unge snakke med representanter fra næringsliv, kommune og skoler.

Mange muligheter i egen kommune

Lokal yrkesorientering  på Rådhuset for 10. klasse har vært gjennomført i en årrekke.

– Dette er en viktig arena for møte mellom næringsliv, kommune og ungdom. Vi har et variert næringsliv og mange muligheter i egen kommune. Det er viktig å få disse fram, sier næringssjefen.

Etter at ordfører Gisle Hansen har ønsket velkommen, vil representanter for de ulike bedriftene holde innledning om arbeidsplasser og framtidige behov.

Følgende bedrifter er med i år:

 • Indre Salten Energi
 • Elkem Salten
 • Omya Hustadmarmor, avdeling Hammerfall
 • Salten Entreprenør og eiendom
 • Mowi
 • Sisomar
 • Heges MatOpplevelser, med særlig fokus på å være gründer.

Det blir også informasjon om arbeidsplasser, læringeplasser og jobbmuligheter i Sørfold kommune, med spesiell fokus på fagområder med stort rekrutteringsbehov de neste årene.

Lege Grishant

Studere medisin? Lege Grishant Paramsothy stiller som representant for denne yrkesgruppen i Sørfold kommune og vil snakke med elevene under dypdykket. Bildet er tatt under et kurs for ansatte i helse - og omsorgstjenesten.

Veien til arbeidslivet går via videregående utdanning, og fire skoler deltar:

 • Fauske videregående skole, studie – og yrkesfaglig tilbud
 • Meløy videregående skole, Inndyr (fiske og fangst/akvakultur)
 • Knut Hamsun videregående skole, Hamarøy (friluftslivsfag og andre linjer)
 • Saltdal videregående skole (Teknikk og industriell produksjon, aquamekaniker)

I tillegg deltar Indre Salten opplæringskontor og Karrieresenteret med egen stand, der de blant annet  informerer om lærlingeplasser.

Dypdykk: Dialog rundt bordet

Erfaringsmessig er det også noen elever som er interessert i linje for musikk, dans og drama, og dette tilbudet kan de unge snakke med kulturskoleleder Ragnhild Hansen om under «dypdykket».

10. klassingene har fått program for dagen tilsendt på forhånd, og de velger seg en arbeidsgiver eller skole som de vil snakke nærmere med. Dette skjer under «dypdykket», der de bytter til  sitt valg nummer to etter et kvarter.

Ordfører ønsket velkommen

I fjor var det Lars Evjenth som ønsket velkommen i egenskap av ordfører. I år skal Gisle Hansen som ny ordfører si noen ord til elevene ved oppstart.