SISTE NYTT FRA SØRFOLD: RSS

25 barn samlet inn 18.000 kroner

Nordsia oppvekstsenter har hatt kafé til inntekt for TV-aksjonen, og fikk inn 18.000 kroner. Dette er i gjennomsnitt 720 kroner pr. barn. –Jeg er storimponert, sier komitéleder Turid Willumstad.

(21.10.2016) [ Nyhetsarkiv ]

Stor giverglede i Sørfold

Straumen skole har hatt aksjonskveld og fikk inn 18.669 kroner til TV-aksjonen. Ordfører og varaordfører har ringt til bedrifter, som ga til sammen 26.000 kroner til Røde Kors på en time.

(20.10.2016) [ Nyhetsarkiv ]

En god start

Skatteetaten tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivende. Kurs for enkeltpersonforetak holdes på kveldstid i Bodø torsdag 3. november, og tema er blant annet regnskap, merverdiavgift og selvangivelse.

(20.10.2016) [ Nyhetsarkiv ]

Velkommen til Barnas Naturklubb

En lørdag i måneden samles barn i alderen 4 til 12 år til aktivitet i friluft. Påmeldingsfrist til Barnas Naturklubb er 10. november, og ansvarlig for tilbudet er Fauske og Sørfold Jeger – og fiskerforening.

(20.10.2016) [ Nyhetsarkiv ]

Husk frist for brukerundersøkelse

Vi minner om Sørfold kommunes brukerundersøkelse om barnehager, som har svarfrist 23. oktober. Spørreskjema finner du her.

(19.10.2016) [ Nyhetsarkiv ]

Timefordeling i hall og basseng

Sørfoldhallen er i bruk seks dager i uka, med fotball, håndball, allsidig trening og lek for de minste og mye mer. Her er timefordelingen for både hall og basseng i skoleåret 2016/2017.

(18.10.2016) [ Nyhetsarkiv ]

Justerer åpningstid i folkebadet

Hittil i år har det vært en prøveordning med samme åpningstid for alle i folkebadet i Sørfoldhallen. Nå deles torsdagskvelden med familiebad fra 17.00 til 18.30 og deretter for ungdom og voksne.

(18.10.2016) [ Nyhetsarkiv ]

Hva skjer?

 • Torsd.20.10 kl. 13.00-16.00 TV-aksjonskafé, Straumen barnehage
 • Torsd.20.10 kl.18.00 TV-aksjonskafé, Nordsia oppvekstsenter
 • Fred.21.10 kl.11.00-14.00 Datatreff, Bakeriet
 • Lørd.22.10 kl.10.00-16.00 Loppemarked, Rådhussalen
 • Lørd.22.10 kl.11.00-15.00 Lørdagstreff, biblioteket / kl. 13.00: Konsert med kulturskolen
 • Lørd.22.10 fra kl.11.00 Skjømming, Alva
 • Sønd.23.10 kl.11.00 Gudstjeneste, Mørsvikbotn
 • Mand.24.10 kl.10.00-10.45 Bokbuss, Mørsvik skole
 • Mand.24.10 kl.11.15-12.00 Bokbuss, Nordsia oppvekstsenter
 • Mand. 24.10 kl.12.30-13.00 Bokbuss, Liras butikk
 • Tirsd.25.10 kl.10.00-14.00 Tirsdagstreff, Bakeriet

Hver onsd.kl.18.00/20.00 Junior/ungdomsklubb, Bakeriet

Hver fredag kl. 11.00-13.00: Fredagstreff, Vaffelhjørnet


Notiser og faste tilbud

BILLETTSALG: Se venstremenyen (alfabetisk)

LES MER