SISTE NYTT FRA SØRFOLD: RSS

Ungdommens Kulturmønstring

Velkommen til UKM-forestilling i Rådhussalen 14. mars. Billettsalget har startet, og vi minner om påmeldingsfristen for sceneinnslag og utstilling, som er 6. mars

(27.02.2015) [ Nyhetsarkiv ]

Kulturmidler

Søknadsfristen for kulturmidler er 1. april, og her finner du søknadsskjema og kriterier for støtte. Husk at det må vises i regnskap og årsmelding at fjorårets tilskudd er brukt til samme formål som det ble søkt om.

(27.02.2015) [ Nyhetsarkiv ]

Fortsatt stengt basseng

Bassenget i Sørfoldhallen er steng for all bruk fram til skolestart i august 2015. – Det er viktig å finne årsaken til at flisene løsner, for å unngå at det samme skjer på nytt, sier avdelingsingeniør Rita Berg.

(27.02.2015) [ Nyhetsarkiv ]

Sommerjobb for ungdom

Ungdom bosatt i Sørfold fra 10. klasse og oppover kan søke om sommerjobb av 14 dagers varighet i Sørfold kommune. Søknadsfristen er 27. april, og søknadsskjema finner du her.

(26.02.2015) [ Nyhetsarkiv ]

E6 Megården - Mørsvikbotn, høring

Forslag til planprogram for ny E6 Megården – Mørsvikbotn ligger til offentlig ettersyn til 22. april. Dokumentene kan lastes ned herfra, og det blir informasjonsmøte 17.03 på Kobbelv Vertshus og 18.03 på Tørfjord grendehus.

(26.02.2015) [ Nyhetsarkiv ]

Utreder kommunestruktur

Kommunestyret har nedsatt et utvalg som skal bistå konsulentfirmaet BDO i utredningen av ulike alternativer for kommunestruktur. I prosessen fram mot vedtak våren 2016 skal innbyggerne høres gjennom rådgivende folkeavstemning

(25.02.2015) [ Nyhetsarkiv ]

Eiendomsskatt 2015 til ettersyn

Liste over eiendomsskattetakster for Sørfold kommune ligger til offentlig ettersyn på servicekontoret, Rådhuset fra 1. til 22. mars. Den ligger også her.

(25.02.2015) [ Nyhetsarkiv ]

Hva skjer?

 • Torsd.26.02-lørd.28.02 Strøksnes Friluftsfestival
 • Sønd.01.03 kl.11.00 Gudstjeneste, Mørsvikbotn
 • Sønd.01.03 kl.17.00 Redningsfest, Kvarv
 • Mand.02.03 kl.12.00 Lesestund, biblioteket
 • Tirsd.0303 kl. 10.00-14.00 Tirsdagstreff, Bakeriet
 • Tirsd.03.03 kl.18.00 Husflidskafé, Bakeriet
 • Onsd.04.03 kl.18.00 Klubbrenn, Kobbskar
 • Hver mand. kl.18.00-20.00 Juniorklubb, Straumen
 • Hver mand. kl. 20.00-22.00 Ungdomsklubb, Straumen
 • Hver tirsd. kl.19.00-21.00 Linedance, speilsalen
 • Hver onsd. kl. 18.00-22.00 Ung møteplass, Vaffelhjørnet
 • Hver fred.kl. 11.00-13.00 Fredagstreff, Vaffelhjørnet
 • Hver lørd.kl.12.00-16.00 Lørdagskafé, fotballhytta
 • Notiser og faste tilbud
 • BILLETTSALG:
 • UKM 2015, 14. mars
 •  

LES MER