Planer og saker på høring

Utlagt dato
Navn på plan eller dokument
Frist for uttalelse
10.07.18 Reguleringsplan deponier 15.09.18.
     
     

Etter høringsrunde blir reguleringsplaner vedtatt.

Oppe til høyre finner du oversikt over vedtatte reguleringsplaner.
 
I skjemaet nedenfor kan du sende inn din uttalelse til pågående høringer: