Husmannsplassen Kjelvik

Husmannsplassen Kjelvik har åpent tirsdag til søndag kl. 11.00-17.00, stengt mandag. Sommersesongen avrundes med Kjelvikdag førstkommende søndag kl. 12.00-16.00.

Husmannsplassen Kjelvik

Fire ugifte søsken

Fra gammelt av ble området her brukt som reinbeiteområde for reindriftssamene som vandret frem og tilbake mellom Sverige og Norge.

Etter hvert bestemte mange av disse samene seg for å slå seg ned som husmenn i Norge. Beboerne her var etterkommere av disse reindriftssamene.

De siste som bodde i Kjelvika var fire ugifte søsken, Edvard, Karen, Hans og Anna, som bodde her og drev gården sammen.

Dyktige håndverkere

Kjelvikfolket drev gården med fire kuer, noen sauer, et par geiter og en hest. De var alle dyktige håndverkere, og inne i husene kan du se redskaper, klær, møbler, kunstferdige billedrammer og annet inventar som de har laget.

Den gamle smia, symaskiner, vever, verktøy, landbruks- og fiskeredskaper er minnesmerker over alt det arbeidet som ble gjort på plassen. Hver gjenstand har sin egen historie.

Del av utvalgt kulturlandskap

Husmannsplassen Kjelvik eies av Sørfold Lokalhistorielag og drives av Nordlandsmuseet.

Området har status som Utvalgt Kulturlandskap, sammen med Ørnes/Engan.

På plassen kan du kjøpe lokalproduserte lefser.

Museumsbutikk og kafé på låven

I år er det museumsbutikk og salg av kaffe, saft og lefser på låven.

Her har Nordlandsmuseet også satt opp en fotoutstilling med gamle motiver fra Kjelvika.

Billettpris:

  • Voksen kr 60,-
  • Barn og studenter kr 10

Kjelvik ligger ved E6, 56 km nord for Fauske og 4 km sør for Kobbelv Vertshus.

God gangsti opp til selve gården.

Kjelvikdagen søndag 20. august

Siste åpningsdag i sommer er 20. august. Da arrangeres Kjelvikdagen kl. 12.00-16.00, med demonstrasjon av tradisjonshåndverk og salg av tradisjonsmat.

Arrangør for Kjelvikdagen er Sørfold Lokalhistorielag.

Sist oppdatert den 20. august 2017